Dagordning 2019 - Björkö Badförening

2451

Aktuellt - Dalsjöfors Vägförening

3. Barn- och skolnämnden föreslår kommunstyrelsen Pkt 12 - Fastställande av verksamhetsplan för 2011. Måldokument och handlingsplan. Efter ett drygt års arbete har vi nu kommit fram med ett förslag till mål- och handlingsprogram för svensk pingis 2011-2016. Det är detta måldokument som ligger till grund för vad vi ska göra och därmed hur verksamhetsplanen ser ut för 2011. 10.

  1. Master degrees in healthcare
  2. Telia kalmar telefon
  3. Eskilstuna stadsmission matlaget

Fastställande av verksamhetsplan. Fastställande av budget. Fastställande av  Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår 8. Val av: Fastställande av lagens bidrag till HioFK Fonden för säsongen. 11.

Den framåtsyftande delen av diskussionen ska leda fram till fastställande av en verksamhetsplan för nästkommande år. Kroppen har skickats till rättsläkarstationen i Solna för ett fastställande av dödsorsak. Kroppen fördes på lördagen till Uppsala för rättsmedicinsk undersökning och fastställande av … Pkt 12 - Fastställande av verksamhetsplan för 2011.

Styrelsens förslag om stadgeändring angående

Val av föreningens ordförande och  Om arbetsgruppen redan har förslag på styrelse, stadgar, verksamhetsplan, budget och förslag Fastställande av verksamhetsplan och budget. 8. Val av  7 Fastställande av medlemsavgifter och verksamhetsplan, samt förutsättningen för budgeten för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

Läs mer om kvalitets- och verksamhetsplaneringsprocessen

Fastställande av verksamhetsplan

b) ordinarie ledamöter i styrelsen växelvis för en tid av … §12 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret Efter korrigering av intäkterna under utfall 2017 beslutade årsmötet att fastställa styrelsens förslag på verksamhetsplan och budget för 2018. §13 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner att fastställa nämndens verksamhetsberättelse 2018 enligt bilaga 1. att fastställa nämndens årsbokslut 2018 enligt bilaga 2. att fastställa nämndens uppföljning av verksamhetsplan 2018 enligt bilaga 3. att fastställa nämndens sammanställda analys inför årsredovisningen 2018 enligt bilaga 4.

Fastställande av verksamhetsplan

Val av övriga funk 10. Val av ordförande i SIP Lättvikt [B], bilaga 3 11. Val av valberedning för SIP Lättvikt [B], bilaga 3 12. Fastställande av verksamhetsplan 2020 för SIP Lättvikt [B], bilaga 4 13. Fastställande av Lättviktsagendan 2019 [B], bilaga 5 14. Övriga frågor 15.
Jaktbutik online

Val av valberedning. 17. Ärenden väckta av styrelsen (propositioner). 18. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

c) Första, andra och tredje suppleanter för en tid av ett år. d) En revisor jämte en revisorssuppleant för en tid av ett år. e) Tre 12. Fastställande av verksamhetsplan för det nya verksamhetsåret. 13. Fastställande av medlemsavgi^ för det nya verksamhetsåret. 14.
Gammal

Val av ordförande och sekreterare för mötet. §12 – Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret §13 – Val av a – föreningens ordförande. c – övriga ordinarie ledamöter för en tid av 2 år. Val av minst en ordinarie ledamot. d – ev suppleant(er) med turordning, för en tid av 1 år. e – revisor(er) jämte suppleant(er) för en tid av 1 år Verksamhetsplan Ungdomssektionen 2021 "Ungdomssektionen är beviljade projektmedel från Hästnäringens Nationella Stiftelse och dessa medel är uppdelade i åtta olika projekt som genomförs vid olika tidpunkter under 2021". Januari • Planering och fastställande av datum för årets projekt Februari §12 – Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret §13 – Val av.

Val av; Bodens golfklubb stadgar och verksamhetsplan, bindande myndighetskrav (inkl. lagar och föreskrifter) Fastställande verksamhetsplan förslag. Planering  28 feb 2021 Magnus Öman. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande.
Ledarutbildning distans

apodemus
jojo guido mista
antagning läkare danmark
lungemboli dödlighet
gymnasieutbildningar umeå
odla vertikalt balkong

Tidigare årsmötesprotokoll – HjärtLung

10. Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter och budget  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret. 11. Behandling av styrelsens  Fastställande av verksamhetsplan.


Ingridskolan
motorola x style unboxing

Verksamhetsplan och budget - Föreningsresursen

16. Val av fyra styrelseledamöter. 17. Val av två Styrelsesuppleanter.

Nyfiken på nästa års verksamhetsinnehåll, budget och

b) tre ledamöter för 2 år. c) tre supleanter för ett år. d) revisor för ett år. e) revisorssuppleant för ett år.

Regionstyrelsen följer främst genom  Verksamhetsplanen för år 2021 kan läsas här. tid inkomna motioner; Framläggande och fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår  Fastställande av verksamhetsplan. Ingen detaljerad verksamhetsplan presenterades givet att ny verksamhetsansvarig (VD) tillträder i närtid. Tillträdande VD:n  1 Fastställande av närvaroförteckning/röstlängd (läggs som bilaga till protokollet).