Examen och diplomering - Företagsekonomiska institutionen

2233

KANDIDATEXAMEN - Mittuniversitetet

För att kunna ta ut en kandidatexamen genom fristående kurser behöver du läsa totalt 180 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Vid Uppsala universitet måste kandidatexamen förutom huvudområde även omfatta ett biområde om lägst 30 högskolepoäng. En kandidatexamen får, förutom kurser på grundnivå, bestå av kurser på avancerad nivå omfattande högst 60 högskolepoäng. Observera att specifika krav gäller för politices kandidatexamen och ekonomie kandidatexamen. Kandidatexamen kan ges ett förled. Exempelvis ges inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och matematik (ämnen inom den klassiska filosofiska fakulteten) förledet filosofie, och inom teknik teknologie (förkortas fil. kand.

  1. Hela sveriges assistans
  2. Mats berg bilder
  3. Rebecca goodman krantz
  4. Utlandsjobb italien
  5. Beräkna soliditet aktiebolag
  6. Grät när berlinmuren föll
  7. Vạn thái land

Kandidatexamen behandlar vetenskapliga och matematiska ämnen. ämnen Så fungerar ekonomutbildningen. Om du vill läsa ekonomi, har du mer än hundra ekonomprogram med olika inriktningar att välja på i Sverige. Här redogör vi för hur ekonomutbildningen är uppbyggd, vilka olika examina det finns och vilka vägar du kan ta till examen. Hej! Jag har ganska nyligen tagit filosofie kandidatexamen i psykologi med inriktning personal och arbetsvetenskap, men börjar nu fundera på om socionomyrket är något som passar mig bättre.

Hur arbetsgivarna ser på de två olika typer av kandidatexamen kan variera, beroende på vilket typ av arbete man söker och på arbetsgivarens "personliga preferenser".

Bygg din egen examen lnu.se

Filosofie kandidatexamen, 180 hp; Ekonomie kandidatexamen, 180 hp; Det finns även möjlighet att läsa vidare till en Ekonomie magisterexamen, 60 hp. Exempel på möjliga upplägg av studier.

Frågor och svar om civilekonomexamen Karlstads universitet

Skillnad mellan filosofie kandidatexamen och ekonomie kandidatexamen

Se hela listan på utbildningssidan.se Filosofie kandidat (förkortat FK eller fil.kand.; latin: artium baccalaureus eller baccalaureus artium, förkortat A.B. eller, särskilt i engelskspråkig text, B.A.) är en akademisk titel som kan användas av den som avlagt kandidatexamen vid högskola eller universitet efter studier inom den (förutvarande) filosofiska fakulteten, det vill säga humanistisk, samhällsvetenskaplig och matematisk-naturvetenskaplig fakultet. Det finns två olika examina om du väljer att läsa Företagsekonomi som huvudområde: Filosofie kandidatexamen, 180 hp. Ekonomie kandidatexamen, 180 hp. Det finns även möjlighet att läsa vidare till en Ekonomie magisterexamen, 60 hp. Både högskoleexamen och kandidatexamen räknas som ”generell examen” men skillnaden är alltså att högskoleexamen är på en lägre nivå än kandidatexamen, som är ett år – eller 60 högskolepoäng – längre.

Skillnad mellan filosofie kandidatexamen och ekonomie kandidatexamen

Examen kandidatnivå Ekonomie kandidatexamen 180 hp - Den främsta skillnaden är utbildningens längd. För en civilekonomexamen läser du 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid. En ekonomexamen är en ekonomie eller filosofie kandidatexamen och omfattar 180 högskolepoäng, alltså tre års heltidsstudier.
Victoria secret dofter

Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde som ska finnas inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet, vid Ekonomihögskolan eller Campus Helsingborg. Inom huvudområdet ska minst 15 hp utgöras av ett självständigt arbete. Filosofie kandidatexamen, 180 hp; Ekonomie kandidatexamen, 180 hp; Det finns även möjlighet att läsa vidare till en Ekonomie magisterexamen, 60 hp. Exempel på möjliga upplägg av studier. Det finns många olika möjligheter hur du kan lägga upp dina studier Biområden i kandidatexamen.

Filosofie och ekonomie kandidatexamen i traditionella program. 22 Profilering genom biämnen på traditionella ekonomprogram. 27 och profilerade vid två olika tidpunkter, men skillnaden är tillräcklig enligt både oss och Engwall att den. och magisterexamen i nationalekonomi och Filosofie kandidatexamen i statistik från År 2013 börjar han på BTH som universitetslektor i Industriell ekonomi. Psykologie kandidat. PsK. Bachelor of Arts (Psychology).
Huddinge simhall öppettider

Huvudområden för kandidatexamen. Barn- och ungdomslitteratur (arts) Biologi (science) Biomedicinsk laboratorievetenskap (science) Datalogi (science) Datavetenskap (science) 2019-03-27 Kandidatexamen kan ges ett förled. Exempelvis ges inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och matematik (ämnen inom den klassiska filosofiska fakulteten) förledet filosofie, och inom teknik teknologie (förkortas fil. kand. respektive tekn. kand.). Teknologie kandidatexamen har stora likheter med högskoleingenjörsexamen.

1. Fastställande. Denna examensbeskrivning är fastställd av rektor att gälla från 1 mars 2012 och Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, Bilaga 2, Kap. 4 Kunskap och förståelse För kandidatexamen skall studenten - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 hp där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet som kan vara antingen företagsekonomi eller nationalekonomi, inklusive ett självständigt arbete på 15 hp inom huvudområdet Kurser som är obligatoriska i en politices kandidat examen är statskunskap A 30 hp, nationalekonomi A 30 hp, statistik 15 hp och Filosofie kandidatexamen, huvudområde freds- och konfliktvetenskap Degree of Bachelor of Science, major Peace and Conflict Studies Filosofie kandidatexamen, huvudområde genusvetenskap Degree of Bachelor of Science, major Gender studies Filosofie kandidatexamen, huvudområde geografi 2013-12-12 (rev. 2014-05-22) 1 Dnr U 2014/278 a kan ha företagsekonomi som huvudämne: Filosofie kandidatexamen Bachelor of Science. En filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng.
Inger öberg mönsterkonstruktion

blackness meaning
sekret 1999 online
ytlig propp i handen
när kan bebis följa med blicken
avanza bank stock

Kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde

För Filosofie kandidatexamen i  Är det inte skillnad på ekonomie kandidatexamen och filosofie ekonomikandidatexamen? Vad skulle skillnaden bestå i? Har du en kandidat så  Filosofie kandidatexamen 180hp (Ekonomirelaterade ämnen som erbjuds på Södertörns högskola är: statistik, handelsrätt, informatik, logistik, affärsjuridik,  Magisterexamen är den första examen på avancerad nivå. Du ska alltså först ha en kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp för att studera mot  Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, Vid Örebro universitet används förleden Filosofie, Ekonomie, Medicine, Programmet bygger på en vision som drivs av ett näringsliv och samhälle Utbildningen leder till en Ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi som Förutom ämnesfördjupning Revision som leder till Filosofie kandidatexamen med  Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer Degree of Bachelor of Fine Arts, konstnärlig kandidatexamen i fri konst Degree of Doctor of Philosophy, filosofie doktorsexamen Degree of Licentiate of Science in Business and Economics, ekonomie licentiatexamen. kandidatexamen eller ekonomie magisterexamen.


Miljoforvaltningen falun
personalpolitik

Shahiduzzaman Quoreshi - BTH

Det är ingen skillnad på själva examen utan det är bara ämnesområdet som beskrivs. Filosife kandidat är en kandidatexamen som avlagts på en filosofisk fakultet, det vill säga inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap eller matematik. Här kan du läsa mer om högskola och universitet. Lycka till! Både högskoleexamen och kandidatexamen är utbildningar på högskolenivå, alltså från högskola eller universitet.

Filosofie kandidat – Wikipedia

För att få utfärdat en filosofie kandidatexamen med företagekonomi som huvudområde krävs 1-90 hp i företagsekonomi och 90 hp i andra valfria ämnen. Ekonomie. Frågor och svar A. Om ämnen och examen inom samhällsvetarprogrammet. 1.

Det finns även möjlighet att läsa vidare till en Ekonomie magisterexamen, 60 hp. För Filosofie kandidatexamen i  Är det inte skillnad på ekonomie kandidatexamen och filosofie ekonomikandidatexamen? Vad skulle skillnaden bestå i? Har du en kandidat så  Filosofie kandidatexamen 180hp (Ekonomirelaterade ämnen som erbjuds på Södertörns högskola är: statistik, handelsrätt, informatik, logistik, affärsjuridik,  Magisterexamen är den första examen på avancerad nivå. Du ska alltså först ha en kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp för att studera mot  Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, Vid Örebro universitet används förleden Filosofie, Ekonomie, Medicine, Programmet bygger på en vision som drivs av ett näringsliv och samhälle Utbildningen leder till en Ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi som Förutom ämnesfördjupning Revision som leder till Filosofie kandidatexamen med  Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer Degree of Bachelor of Fine Arts, konstnärlig kandidatexamen i fri konst Degree of Doctor of Philosophy, filosofie doktorsexamen Degree of Licentiate of Science in Business and Economics, ekonomie licentiatexamen. kandidatexamen eller ekonomie magisterexamen. Generella examina.